https://mel.fm/blog/aleksandr-grigorenko1/36910-amerikanskoye-obrazovaniye-dlya-rossyskogo-uchitelya-vse-prosto?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=nash-bloger--uchitel-istorii-aleksandr-gr

Педагогическое образование в Иллинойском университете