https://skillbox.ru/media/education/byloe-dnevniki-uchitelnitsy-dorevolyutsionnoy-shkoly/

Отрывки из мемуаров участницы «хождения в народ» конца XIX — начала ХХ веков.