http://www.dissercat.com/content/terapiya-s-ispolzovaniem-biologicheskoi-obratnoi-svyazi-v-kompleksnom-lechenii-sindroma-razd