http://www.dissercat.com/content/issledovanie-dinamiki-alfa-aktivnosti-eeg-cheloveka-v-konture-interfeisa-mozg-kompyuter