http://cyberleninka.ru/article/n/korrektsiya-funktsii-vnimaniya-s-ispolzovaniem-metoda-biologicheskoy-obratnoy-svyazi-po-pokazatelyu-dyhatelnoy-aritmii-serdtsa