https://www.znak.com/2016-06-28/glava_skolteha_otkrovenno_rasskazal_o_katastrofe_v_rossiyskom_inzhenernom_obrazovanii?fbclid=IwAR0OkpwY5amI1CYzNIrloS-Mrazck6nu2zYBHNkc_YClTmUPM5ZgYLkX4jw

Глава Сколтеха откровенно рассказал о катастрофе в российском инженерном образовании