https://www.mk.ru/science/2019/12/20/rossiyskie-uchenye-zapustyat-v-kanalizaciyu-vodorosli-chtoby-ochistit-vodu.html

В Курчатовском институте хотят испытать возможности фотосинтезирующих микроорганизмов