https://mel.fm/pravopisaniye/3045869-comma_extortion?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=ne-poddavaytes-na-provokatsii!

А мы бессильно им потакаем!