Branislava

Лабораторијске вежбе

#education #technology

Ова база знања предвиђена је да Вам помогне да што брже савладате рад са микроконтролером Arduino, као и рад са разним уређајима (различите врсте сензора и мотора...).

Документы базы знаний :
Расширенный поиск